Instalacje elektryczne


podłączanie instalacji elektrycznej 2Od początku istnienia naszej firmy zajmujemy się instalacjami elektrycznymi wewnątrz budynków, jak również na zewnątrz. Do zadań podchodzimy kompleksowo, ponieważ oferujemy:

  • projektowanie instalacji;
  • montaż – rozprowadzenie okablowania;
  • wykonanie przyłączy elektrycznych;
  • montaż osprzętu elektrycznego – gniazdek i włączników;
  • podłączenie odbiorników do sieci;
  • naprawę instalacji oraz rozdzielnic elektrycznych;
  • przeglądy i konserwację instalacji;
  • pomiary elektryczne;
  • modernizację starej instalacji elektrycznej w budynku.

Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z wymogami, jakie narzucają normy prawa budowlanego oraz przeciwpożarowe. Zapewniamy, że z wykonaną przez nas instalacją budynek pomyślnie przejdzie odbiór techniczny.

Co uwzględniamy przy projektowaniu instalacji elektrycznej?

Z instalacją elektryczną wiąże się wiele innych komponentów oraz instalacji, które nie są wymagane prawem, ale w znacznym stopni wpływają na komfort użytkowania budynku. W planie instalacji elektrycznej przewidzianej na potrzeby obiektu mieszkalnego lub biurowego uwzględniamy między innymi liczbę obwodów wraz z liczbą i rozmieszczeniem gniazdek. Bardzo ważne jest także usytuowanie punktów oświetleniowych, a w tym również oświetlenia zewnętrznego.

Przy okazji układana okablowania, bierzemy pod uwagę także instalowane w późniejszym czasie instalacje sieciowe, telewizyjne czy też alarmowe. Każde z urządzeń, które zostanie podłączone do nich, powinno mieć także dostęp do zasilania energią elektryczną. Coraz więcej jest jednak modeli, które wykorzystują technologię łączności bezprzewodowej.